Piątek, 16 kwietnia 2004

Kartki starozamkowej kroniki

  Maria Antonia v. frankenberg  

 

 

 
     
   
 

Pierwsza wzmianka o rodzie Frankenberg pochodzi ze Śląska z XIII wieku i przypuszcza się, że dotarła tam z Falca. Najstarsze siedziby rodu leżały w księstwach Oleśnicy i Brzegu. W księstwie oleśnickim był to Ludwigsdorf, a w brzeskim - Proschlitz. Od nazw tych siedzib biorą swoje miana dwie linie rodowe, które sięgają roku 1528. Liczba potomków obu linii na Śląsku znacznie wzrosła.

Pochodzący z linii Frankenberg-Proschlitz Adam miał w posiadaniu w roku 1625 gospodarstwa  Proschlitz, Logendorf, Matzdorf, Schonfeld i Reinersdorf. Miał on dwóch synów, Adama II. (_ 1640), który pozostawił synów Moritza i Adama III. (_ 1701) oraz Hansa, pana Proschlitz, Reinersdorfu, Neudorfu i Kostau. Adam III był sędzią w Pitschen i Kreuzbergu, i pozostawił trzech synów: Hansa, Daniela Gustava i Karola. Syn Daniela, Hans Moritz, był sędzią ziemskim w Brzesku i 6 maja 1720 roku został podniesiony do rangi stanu wolnych panów.

Z wielu synów, którzy narodzili się z jego małżeństwa z wolną panią von Sobeck, najwięcej zasług dla rozkwitu rodu miał Joachim Sylvius, który z wolną panią von Teichmann z Schreibersdorf miał pięciu synów: Carla, Ernsta, Sylvia, Wihelma i Adolpha, spośród nich drugi, trzeci i czwarty mieli potomstwo.

Ernst pozostawił syna Heinricha (_ 1857), pana na Paulsdorf, Wilkau, Bauthen, Borken, Seubersdorf i Dietrichswalde (m. Minna von Schwanenfeld). Ten, oprócz dwóch córek, miał dwóch synów: Franza (_ 1844) i Ernsta (_ 1846).

Kolejny z synów Joachima Sylviusa, Sylvius, pozostawił synów: Rudolpha, Herrmanna i Julia, wszyscy trzej byli współwłaścicielami Schreibersdorfu. Rudolph ożenił się z Josephiną von Wilamowitz i miał z nią, oprócz córki Adeli (_ 1834) wydanej za mąż wolnej pani von Rothkirch-Panthen, trzech synów: Otta (_ 1835), Ernsta (_ 1836) i Herrmanna (_ 1841). Drugi syn Sylviusa nie ożenił się, a trzeci z braci miał z małżonką, Mathildą von Frankenberg-Proschlitz, córki: Clarę i Annę oraz synów: Cesara i Arthura.

Ostatni z synów Joachima Sylviusa, Wilhelm, miał syna Alberta.

Siostrą Joachima Sylviusa, córką Hansa Moritza, była Maria Antonia von Frankenberg, małżonka Leopolda Jindricha Slika.

Hans Wolf z linii Ludwigsdorf, hetman brzeski, w 1650 roku uzyskał stan wolnego pana. Jego synowie: Johann Wolfgang, tajny radca cesarsko-królewski, hetman ziemski w Hlohovsku, wicekanclerz Królestwa Czeskiego i Leopold Siegmund, dziekan metropolitalny i wikariusz generalny we Wrocławiu, zostali w roku 1700 podniesieni do stanu hrabiowskiego.

Johann Wolfgang ożenił się z Sophią Magdaleną von Hohberg, wnuczką Wolfa, wolnego pana von Schellenberg, który był ostatnim członkiem tego rodu. Johann Wolfgang uzyskał cesarskim dekretem, w roku 1714, pozwolenie na przyłączenie wymarłego rodu Schellendorf do swojego herbu. Pozostawił syna Maximiliana Josepha, który został radcą najwyższego urzędu śląskiego. Z drugiego małżeństwa z Marią Josephą Antonią, hrabianką von Abensperg Traun miał Johann Wolfgang trzech synów: Johanna Josepha, Franza Johanna Josepha, i Josepha Franza Otto.

W drugiej połowie XIX wieku głową linii hrabiowskiej był Joseph hrabia von Frankenberg-Ludwigsdorf, wolny pan von Schellendorf (* 1802), syn Josepha, pana na Alt-Warthau i Marii Theresy hrabiny von Nostitz. Był pruskim on tajnym radcą rządowym. Oprócz dwóch sióstr, Johanny, mężatki, hrabiny von Kospoth i Luisy, mężatki, hrabiny Saurma von der Jeltsch, miał dwóch braci: Friedricha i Ernsta.

Friedrich (_ 1852), pan na Hartmannsdorf i Klein-Krausche, królewski pruski komorzy i radca ziemski, miał z Antonią hrabianką Tenczin-Paczenską (* 1801) czterech synów: Ludwiga (* 1819), który ożenił się z Elisą, wolną panią von Logau, Josepha (* 1821), pana na Alt- i Neu-Varthau, Klein-Krausche, Nieschwitz i Alt-Jaschwitz (małżonka - Rosa, wolna pani von Hauer), Siegfrieda (* 1822), pana na Kokoschutz (małżonka  - Luise Steidl von Tulechow, 1835) i Friedricha (* 1829), pana na Pilchowitz, Wielopoli i Wilchowie (małżonka - Maria hrabianka Prazmova z Bilkova * 1821).

Ernst (_ 1855), pan na Tillowitz, ożenił się z Eleonorą, hrabianką von Ledebur-Wicheln (* 1807), miał z nią, oprócz córki Eleonory, mężatki, hrabianki von Henckel-Donnersmarck (* 1837), syna Friedricha (* 1835) pana na Tillowitz.

Obok hrabiów i linii męskiej Frankenberg, istniała także linia szlachecka, która rozszerzyła się o nową gałąź.

 

Herb: Tarcza dzielona czteropolowa, z tarczą sercową. Ta jest srebrna z trzema czerwonymi gontami  (2, 1/. 1. i 4. pole czerwone z dziewięcioma srebrnymi skałami. 2.  czarne pole ze srebrnym koronowanym lwem. 3. pole czarne ze srebrnym, zwróconym do środka lisem. Dwa koronowane hełmy z klejnotami. I. Stojący, srebrny koronowany lew. Barwa czarno – srebrna. II. Siedzący, srebrny lis z pięcioma czarnymi piórami koguta w pysku. Barwa czerwono – srebrna.

M. Fiala - I. Hrdlicka

 

 
 
 
 

                                                                      

powrot
 
     
 
                                                        do gory