Notatki wujka   Andrzeja  .....dziekuje Magdalenko  
 
     
     
                                                                                                               1597  
     
1.Karol Maurycy Franckenberg, kapitan regimentu gwardii pieszej litewskiej.                        
2. a ). 1768r.
3. Intygenat
  5. VL VII, s. 372.  
  6. d) Wdowiszewski : Regesty indygenatow, s.53.  
     
     
                                                         1598  
     
  1. Stanislaw Frankenberg , pochodzacy z prowincji zabranych Rzeczypospolitej.  
  2. a ). 1768r.  
  3. Intygenat  
  5. VL VII, s. 372.  
  6. d) Wdowiszewski : Regesty indygenatow, s.51.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                529

 
  Intygenat  
     
   – uznanie obcego szlachectwa i nadanie rodowi szlacheckiemu, wobec którego stosowano indygenat, przywilejow szlacheckich w panstwie uznającym.

W całej polskiej historii indygenat dotyczył 413 rodów zagranicznych. Początkowo, od 1578 roku, był nadawany przez krola i Sejm , a od 1641wyłącznie przez Sejm.

Obdarzeni szlachectwem polskim składali kanclerzowi przysięgę wierności Rzeczypospolitej i królowi, jednak prawo do urzędów dygnitarskich i dóbr królewskich uzyskiwali dopiero w trzecim pokoleniu.

Przyjęcie obcego szlachcica do szlachty polskiej wraz z herbem zrównywało go z pozostałą szlachtą. I choć część obcej szlachty posiadała tytuły baronow, hrabiow czy przedrostki „von”, „zu”, czy „de” nie miały one w Rzeczypospolitej żadnego znaczenia i nie stanowią polskich tytułów szlacheckich.

www.wawrzak.org/kosinski/rody_hrabiowskie_2.htm#F

de.wikipedia.org/wiki/Indigenat - Deutsch

 

 
 
                       Powrot