Herbarz Bonieckiego, Niesieckiego , Uryskiego i inne dane .
 
     
 
  
 
     
 
  
 
     
 
  
 
     
   
   
  STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW SIEWIERZA I KSIĘSTWA SIEWIERSKIEGO  
     
  Frankenberg Adam, herbu Grzymala, wlaściciel Dobieszowic, Pyrzowic, Tapkowic    186, 225
Frankenberg Jan, herbu Grzymala, sędzia siewierski   225
 
  http://inkastelacja.home.pl/42/19.txt  
     
  Frankenberg , wojewodztwo kaliskie 1756 r.  
  Grzymala - w herbie brama otwarta bez rycerza.  
  Udowodnili pochodzenie szlacheckie w Kr. Pol. 1825 r.  
     
  Titulierte adlige polnische Geschlechter  
  Dieses kurze Verzeichnis titulierter adliger polnischer Geschlechter unterscheidet nicht, zu welcher Zeit, und von wem diese Familien nobilitiert wurden, oder das polnische Indigenat erhielten  
     
  Frankenberg, gen. Franckenberg h Grzymala, S. 277  
     
     
  Frankenberg Ignatius v. 82 Zychowo 3246 Kalisch Posen Stawschen Liczkowo July 1794   Untitled Document  
     
     
  Spis Szlachty Król. Polskiego 1851 R. ( F )  
     
  Frankenberg h. Grzymala  
  Jozef , syn Ignacego 7  
     
     
  Rodziny nie mające prawa polskiego obywatelstwa lecz polskiego pochodzenia od monarchów obcych i rodziny obce od monarchów polskich tytułem hrabiowskim nadane, jakoteż rodziny ten tytuł posiadające a indigenowane w dawnej rzeczypospolitej polskiej i w Galicji.  
     
  Frankenberg herb. Grzymała odmienna w Szląsku, zostali hrabiami państwa rzymskiego 1700, indygenat polski otrzymali 1768 r.  
  http://www.wawrzak.org/kosinski/rody_hrabiowskie_2.htm  
   
  http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=19700  
 

                  

 
     
     
                       Powrot