Stanislaw de Frankenberg

                           - syn Jana i Marianny Kobierzyckiej , zona -  Franciszka Małachowska (slub przed rokiem 1755 )

 

 

 

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek -

5608 (Nr. 178/180) 1742 - X. Jan Kobierzycki kanonik kollegiaty  kaliskiej, syn zmarlego  Jana Kobierzyckiego  ze zmarlej Teresy Dzierzbińskiej, dziedzica wsi Oszczeklin, Raszewy z powiatu kaliskiego, dobra te Stanislawowi Frankenbergowi , syna  zmarlego juz Jana  Frankenberg z Marianny Kobierzyckiej , zeznal siostry rodzonej  sprzedarz za 27. 000 złp. (p. 422) Katarzyna Kobierzycka  wdowa po zmarlym Antonim  Starczewskim 2-o v. obecnie zona Wojciecha Biskupskiego, siostra rodzona  zeznala.

5879 (Nr. 185/189) 1748 - X. Józef Trzebicki, syn zmarlego  Stanisława Trzebickiego  z zmarlej Marianny Rogozińskiej, zmarlego  Waleriana Rogozinskiego  z zmarlej  Konstancji Starczewskiej, zmarlego  Jakuba Starczewskiego  dziedzica dobr  Oszczeklin i Raszewy w powiecie  kaliskim  z zmarlej Marianny Radlickiej zrodzonej  córki, zrodznej  córki, zrodzonego syn, spadkobierca babki i matki jedyny, syn  2. 500 złp. zmarlej  Konstancji ze  Starczewskich  Rogozińskiej babce zeznala  przez zmarlego  Jana Starczewskiego, zmarlego  Sebastjana brata rodzonego młodszego, a babki zezn. brata rodzonego w kontrakcie działowym między zmarlym  Sebastianem  z I - strony i Janem z II - strony Starczewskim  w Sieradzu 1679 spis zapisany  cedowany  Stanisławowi Frankenbergowi, syn zmarlego  Jana Frankenberga  z zmarej  Marianny Kobierzyckiej (f. 51) Frant. pos. Oszczeklina (f. 51v)

6629 (Nr. 206/ 208) 1766 - Jan Chryzostom-Michał i Konstancja, żona  Stanislawa Trzcińskiego, brat i siostra m. s. rodzenstwo Kobierzyccy, zmarlego Michała Kobierzyckiego, zmarlego  Marcina Kobierzyckiego ze zmarlej Marianny Gosławskiej syna, niegdy Wiktoryna Kobierzyckiego wnuka, z Łucji Korzenickiej żony 1-o v. Michała Kobierzyckiego  2-o v. obecnie  Franciszka Dziedzickiego syn i córka, a zmarly Jana Kobierzycki , zmarly Tomasza Kobierzycki z Jadwigi Parczewskiej syna, zmarl. poprzez Wiktoryna wnuka, dziedzica 1/2 Rososzycy powiat  kaliski spadkobiercy, z I i Wojciech, Katarzyna, żona  Grocholskiego, Barbara żona 1-o v.. ol. Tomasza Skrzypińskiego, 2-o v. obecnie  Miaskowskiego Marianna żona Andrzeja Skrzypińskiego, Skrzyńscy i  Stanisław Frankenberg, od zmarlego  Jana Kobierzyckiego, zmarlego  Wiktoryna Kobierzyckiego syna, pochodzący współspadkobiercy, z II układ. Dat. Wójcice 1766. 14/8 (f. 132)

6842 (Nr. 209/ 213) 1770 -Karol Milewski dziedzic Oszczeklin, Rasawy - Raszewy w powiecie kaliskim  poprzez  dziedzicoctwo , sprzedał te dobra małżonkom Frankenbergom, którzy po kilku latach odprzedali mu je z powrotem, poczem zezn.al - 1767. 5/6 sprzedał je  Jerzemu Wandalinowi Mniszchowi GWP., ście ujsk., pil., lubaczew., białocerk. (f. 18) Stanisław Frankenberg  i Franciszka Małachowska corka  Marcina Malachowskiego skarbnika czernichowskiego - małzonkowie .

7012 ( Nr. 209 / 213 ) 1773 - Franciszka Małachowska, corka zmarlego Marcina Małachowskiego skarbnika czerniechow z Marianny Bielickiej, żona Stanisława Frankenberga  łowczego mielnickiego, wedle kontraktu sprzedażnego między Marianną z Bielickich Małachachowskich, wdowa po Marcinie Małalachowskim skarbniku czern. dziedzicu Brzezia powiat kaliski  z I i zezn. z II  Andrzejem Bogdańskim, wojskim kalisiskim  z III, 26/7 dotyczacy sprzedyzy Brzezia, całą 1/2 Brzezia po zmarlym Marcinie Malachowskim na nią obok Elżbiety z Małachowskich Bogdańskiej spadłą sprzedaje za 15. 000 złp. Andrzejowi Bogdańskiemu wojsk. kalis. (f. 124v). Ignacy Frankenberg syn Stanislawa i Franciszki Małachachowskiej, kwiuje. rodziców z 5. 400 zlp., z. s. więk. 15. 000 złp. ze sprzedazy Brzezia (f. 125) Stanisław Frankenberg łowczy mielnicki, syn zmarlego Jana Frankenberg z zmarlej  Marianny Kobierzyckiej z żona jego dożyw. (f. 125v )

7473 (Nr. 220) 1780 - Franciszka Małachowska, corka zmarlego  Marcina Malachowskiego skarbnika czernichow. z zmarlej Marianny Bielickiej, żona Stanisława Franckenberga  łowczego mielnickiego, w towarzystwie syna swego Ignacego Franckenberga , kwitowal Andrzeja Bogdańskiego podsędka ziemskiego kaliskiego z ceny części dobra  Brzezie na 15. 000 złp. ustanowiony  kontrakt  sprzedarzy  był zawarty przez zmarla  Marianne z  Bielickich Małachowska, wdowa z jednej strony i Andrzej Bogdanski z drugiej strony  i zezn. z trzeciej strony 1773. 26/7 (f. 54) Elżbieta de Franckenberg i Mateusz Jerzmanowski dziedzic czesci Waliszewic, małżonka , ona corka  poprz. Fr. (f. 54) Matka zapisuje  jej na 4. 350 złp. zabezpieczenie  na wsi Brzezie u Bogdańskiego, 3. 000 złp. z ceny Brzezia (f. 55)

7529 (Nr. 220) 1780 - Andrzej Bogdański, podsędek zs. kal., syn zmarlego  Bonawentury  z zmarlej Zofji Bartoszewskiej, z I i Elżbieta Małachowska, corka zmarlego  Marcina Malachowskiego skarbnika czerniechow. z zmarlej Marjanny Bielickiej z II małż. dożyw. (f. 336v). Franciszka Małachowska siostra rodzona poprz., żona Stanisława  Frankenberga l owczego mielnickiego w towarzystwie  syna swego Ignacego Frankenberga , wedle zobow. z 73. 31/7 r., 1/2 połowy wsi Brzezie po zmarlym  Marcina Małachachowskim , obok Elżbiety na nią spadłą, sprzedal  Andrzejowi Bogdnskiemu za 15. 000 złp. (f. 337v)

7568 (Nr. 221) 1781 - Jan Milewski, syn zmarlego Franciszka  Milewskiego z zmarlej Marjanny Rowińskiej corka zmarlego  Wawrzyńca Rowinskiego, zast. pos. dobra  Petryki, Bartodzieje, Ostrówek, Chryzostomowi i Marjannie Milewskim syn  i corka zmarlego Karola Milewskiego  z Frankenbergówny, swoim brańcom rodzonym  kwotę 110 złp. i Wiktorji Rowińskiej, corce zmarlego tegoż Wawrzyńca Rowinskiego, żonie Macieja  Baranowskiego, kwotę 333 złp., oraz Wincentemu i Janowi Milewskim, synom Macieja  z zmarlej  Konstancji Rowińskiej, córki tegoż. zmarlego  Wawrzyńca Rowinskiego, kwotę 333 złp., które dziś odebrał od Barbary Walewskiej, wdowy po Marcinie Załuskim, 2-o v. obecnie zona  Jakuba Zbierzchowskiego z sumy 1. 000 zł., którą zmarly  Wężyk poprzez dziedzictwo  m. Stawu był winien zmarlemu  Wawrzyńcowi Rowinskiemu, zapisuje (f. 26)

Małachowscy
 
Aleksander i żona jego Marianna (Anna, Anastazja?) Kościuszkiewiczówna  (Kościuszkówna ), oboje już nie żyli 1698 r. (I. Kal. 153 s. 86, 169, 168/170 s. 418, 599, 171/173 s. 154, 206/208 k. 126). Ich synowie Marcin i Jan.

1. Marcin, syn Aleksandra i Kościuszkiewiczówny  , skarbnik czerniechowski 1742 r. (I. kal. 178/180 s. 173), dzierżawca dochodów starostwa kaliskiego 1746 r. (Rel. Kal. 131 s. 796). Od Macieja Stępczyńskiego nabył połowę dóbr Brzezie (I. Kal. 204/205 k. 168). Umarł 5 IV 1763 r. (Nekr. Franciszkanek Śrem.). Jego żoną była Marianna Bielicka, córka Stefana, pisarza grodzkiego kościańskiego, i Teresy z Gostyńskich. Oprawił jej 1731 r. posag 9.000 złp (I. Kal. 168/170 s. 418), i jeszcze t.r. dopisal 566 złp (ib. s. 599). Swoją częśc dóbr macierzystych w Borzęciczkach, Gałąskach oraz w folwarkach Mycielinko i Debowiec t.r. sprzedała za 2.120 złp Franciszkowi Gajewskiemu, kasztelanowi konarskiemu (ib. s. 420). Umarła 13 XI 1774 r. (LM Sobótka). Z powyższym Marcinem może identyczny Marcin, którego żona Katarzyna Bielicka, córka Hieronima i Anny Cieleckiej, wdowa 1-o v. po Sewerynie Galickim, otrzymała 1712 r. od matki zapis 2.000 złp (I. Kon. 73 k. 90). Żyła jeszcze ta Katarzyna 1714 r. (ib. k. 273v). Byłaby to więc ewentualna pierwsza żona Marcina. Jego corki zrodzone z Marianny Bielickiej:
Franciszka, wydana przed - 8 IX 1755 r. za Stanisława Frankenberga, łowczego miel, żyła jeszcze 1784 r., Elżbieta, już 8 IX 1755 r. żona Andrzeja Bogdańskiego, kolejno: komornika ziemskiego, wojskiego, podsędka ziemskiego, sędziego ziemskiego kaliskiego, żyła jeszcze 1787 r., a może i 1791 r. Franciszka swoją częśc po ojcu z połowy Brzezia sprzedała 26 VII 1773 r. za 15.000 zł szwagrowi Bogdańskiemu (I. Kal. 209/213 k. 125).

zrodlo - Teki Dworzaczka

powrot