Milewscy - herb  ?
___________________________

 

Franciszek był mężem Marianny (Anny) Rowińskiej, córki Wawrzyńca (I. Kal. 221 k. 26) i chyba z tego tytułu działał wraz z Andrzejem Rowiński. Obaj część Jaroszewic, własność spadkobierców zmarłego Władysława Biernackiego, wydzierżawili w r. 1733 na trzy lata pod zakładem 2.100 zł. Stanisławowi Milewskiemu (I. Kon. 76 k. 486). Od Szymona Koszutskiego i żony jego Katarzyny Kamieńskiej Franciszek kupił 1743.3/VIII. r. części wsi Rowna i Zakrzewo zw. Baranowszczyzna w powiecie sieradzkim (I. Kal. 178/180 s. 339). Franciszek i Rowińska z pewnością już nie żyli w r. 1765, kiedy zapadł we wsi Rowno dekret działowy między ich potomstwem, tj. synem Janem, działającym też w imieniu sióstr Franciszki i Antoniny, synami Karolem i Ignacym (I. Kal. 214/216 k. 118). Z tych synów, Jan Milewski "z Milejowa", w r. 1766 dziedzic Rubic (ib. 206/208 k. 64), wsie Rowna, Zakrzewo, Mierziony(?), Sykuły, Czerników i Rubice w r. 1769 sprzedał za 96.000 złp. Prosperowi Stamirowskiemu, podczaszycowi bracławskiemu (ib. 209/213 k. 52). Jako były dziedzic Rowna, skwitowany w r. 1775 przez Andrzeja M-go z 1.500 złp. (ib. 214/216 k. 118). Zapisał w r. 1781 swym bratańcom, Chryzostomowi i Marniannie, dzieciom Karola Milewskiego, 110 zł., siostrze swej matki, Wiktorii z Rowińskich Baranowskiej 333 zł., wreszcie braciom swym ciotecznym, Wincentemu i Janowi Milewskim, synom Macieja i zmarłej Konstancji z Rowińskich, też 333 zł., a to wszystko z sumy 1.000 zł., którą odebrał od Barbary z Walewskich Zbierzchowskiej, a którą zmarły Wężyk, dawny dziedzic Stawu, winien był Wawrzyńcowi Rowińskiemu (ib. 221 k. 26). Karol, drugi syn Franciszka i Rowińskiej, dziedzic wsi Oszczeklin i Raszawy cz. Raszewy, sprzedał te dobra Stanisławowi, łowczemu mielnickiemu, i Franciszce z Małachowskich Frankenbergom, ale je po kilku latach od nich odkupił w r. 1764, i ostatecznie 1767.5/VI. r. sprzedał za 56.000 złp. Jerzemu Mniszchowi, marszałkowi nadwornemu koronnemu, staroście generalnemu wielkopolskiemu (ib. 206/208 k. 56, 209/213 k. 17, 214/216 k. 115). Umarł między r. 1770 a 1774 (ib. 209/213 k. 17, 214/216 k. 115). Z żony Marianny Frankenberg, córki Stanisława, łowczego mielnickiego, miał syna Chryzostoma i córkę Mariannę, wspomnianych w r. 1781 (ib. 214/216 k. 129, 221 k. 26). Wreszcie Ignacy, trzeci z synów Franciszka i Rowińskiej, spisywał w r. 1786 wzajemne dożywocie z żoną Antoniną Węgierską, córką Witalisa, miecznikowicza kaliskiego, i Anny z Walknowskich (ib. 226 k. 68). Umarł zapewne w r. 1791, bo rejestr pozostałych po nim rzeczy spisano 1/XII. t. r. (ib. 231 k. 480).
 

 

Pole tekstowe: Jan

 

 

Pole tekstowe: Stanislaw Frankenberg

 

 

 

 

 

 

 

Teki Dworzaczka
 
6678 (Nr. 206/ 208) 1767
Karol Milewski, syn zmarlego Franciszka Milewskiego z zmarlej  Marianny Rowińskiej, wsi Oszczeklin, Rassawy s. Raszewy z przyl. p. kal. dziedzic daje zobowiazanie Jerzemu Wandalinowi Mniszchowi M. N. K., GWP., sprzedaży tych dóbr za 56. 000 złp. (f. 56)
 
6842 (Nr. 209/ 213) 1770
Karol Milewski dzidzic Oszczeklin, Rasawy s. Raszawy w p. kaliskim poprz. dziedzic, sprzedał był te dobra małżonkom Frankenbergom, którzy po kilku latach odprzedali mu je z powrotem, poczem zezn. 1767. 5/6 sprzedał był Jerzemu Wandalinowi Mniszchowi GWP., ście ujsk., pil., lubaczew., białocerk. (f. 18) Stanisław Frankenberg i Franciszka Małachowska corka  Marcina  Małachowskiego  skarbnika czernichowskiego małzenstwo (f. 17v)
 
7568 (Nr. 221) 1781
Jan Milewski, syn zmarlego Franciszka Milewskiego z zmarlej  Marianny Rowińskiej corka zmarlego Wawrzyńca Rowinskiego, zast. pos. d. Petryki, Bartodzieje, Ostrówek, Chryzostomowi i Marjannie Milewskim syn i corka zmarlego Karola Milewskiego z Frankenbergówny, swoim brańcom rodzonym kwotę 110 złp. i Wiktorji Rowińskiej, corce zmarlego tegoż Wawrzyńca Rowinskiego, żonie Mac. Baranowskiego, kwotę 333 złp., oraz Wincentemu i Janowi Milewskim, synom Mac. z ol. Konst. Rowińskiej, córki tegoż. ol. Wawrzyńca R., kwotę 333 złp., które dziś odebrał od Barbary Walewskiej, wdowy po Marcinie Załuskim, 2-o v. obec. ż. Jakuba Zbierzchowskiego z sumy 1. 000 zł., którą ol. Wężyk poprz. dziedzic m. Stawu był winien zmarlemu Wawrzyńcowi Rowinskiemu, zapisuje (f. 26)
 
7975 (Nr. 226) 1786
Ignacy Milewski, syn zmarlego Franciszka Milewskiego z zmarlej  Marianny Rowińskiej  z I i Antonina Węgierska, corka zmarlego Witalisa Wegierskiego miecznikowicza kaliskiego z zmarlej Anny Walknowskiej z II małż. dożyw. (f. 68)
 
13335 (Nr. 76) 1733
Dobrze urodzony Franciszek Mielewski (w podp. Milewski) mąż Anny Rowińskiej, i Andrzej Rowiński, zmarlego Wawrzyńca Rowinskiego spadkobierców zmarlego Władysława Biernackiego dziedzica czesci Jaroszewic opiekuna syn, alias "gener" i syn z I i Stanisław Mielewski z II kontr 3-let. dzierżawy tenuty czesci Jaroszewic s. v. 2. 100 złp. (f. 486)

powrot