Marianna Kobierzycka h. Nalecz
 
 
 
 
                                                                          

Gniazdo: z Kobierzycka w powiecie sieradzkim
Wyszli z Brunowa v. Bronowa, w powiecie szadkowskim i z Korzenicy
Pisali się: z Brunowa, z Kobierzycka i Szadokrzyc, z Komenicy, z Korzenicy i Gawrzyjałowa, z Szadokrzyc,
 
Marianna  Kobierzycka corka Jana Kobierzyckiego dziedzica Rayska z Teresy Dzierzbinskiej - zona Jana de Frankenberg, siostra rodzona Jana Kobierzyckiego kanonika kollegiaty  kaliskiej i  Katarzyny Kobierzyckiej (wdowy po zmarlym Antonim  Starczewskim , 2-zona Wojciecha Biskupskiego ), Franciszki Kobierzyckiej zony  Stanisława Skrzyńskiego.
Dzieci Marianny i Jana de Frankenberg ; Stefan i Stanislaw - prawnukowie Wiktoryna Kobierzyckiego i Wiktoryny z Mikołajewskich.
 .                                                                                                                                            
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5430 (Nr. 13) 1643
Szlachetnie urodzony Wiktoryn Kobierzecki, syn szlachetnie urodzonego Wojciecha Kobierzeckiego, dziedzic wsi Rajsko, całą wieś swą Lichinek w powiecie konskim sprzedaje za 8. 000 zł. G. Marcinowi Mikołajewskiemu, synowi zmarlego Jana Mikolajewskiego (f. 54v). Wiktoryna Mikołajewska, corka Jerzego, żona zeznala.
 

179 (Nr. 125) 1661
Wiktoryn Kobierzycki w imieniu swoim i żony Wiktoryny Mikołajewskiej z I i Paweł Mikołajczewski i Zofja Wieruszowna Kowalska małż. z II kontr. dzierż. wsi Raisko (p. 756) Wiktoryn Kobierzycki dziedzic Rajska (p. 759)

1898 (Nr. 140) 1681

Jan Kobierzycki, zmarlego Wiktoryna syn, dziedzic Rayska, (f. 126v). Teresa Dzierzbińska żona  Jana (f. 126v)

4301 (Nr. 15) 1675

Jan Kobierzycki , syn zmarlego Wiktoryna, dziedzic Rayska, na 1/2 tej wsi powiat  kaliski , żonie  Teresie Dzierzbińskiej, (f. 431v) corce  Jana Dzierzbinskiego  pis. gr. gn. za posag - 6. 000 zł.

2502 (Nr. 146) 1688
Tomasz Kobierzycki, syn zmarlego Wiktoryna, dziedzic cz-i Rayska, sprzed. te cz-i za 5. 000 zł. bratu rodzonemu Janowi (p. 158)


3150 (Nr. 152) 1695
Tomasz Kobierzycki, syn zmarlego  Wiktoryna z zmarlej Wiktoryny Mikołajewskiej, zap. pos. 4. 000 zł. żonie Jadwidze Parczewskiej, corce zmarlego Jana Parczewskiego zmarlej Ewy Rososkiej (p. 222)
 

12141 (Nr. 73) 1710

X. Jan Kobierzycki, kanonik kaliski, pleban tykadłowski, syn  Jana z Teresy Dzierzbińskiej, z I -strony  i Franciszek, Antoni, Andrzej Radeccy, synowie  Piotra z zmarlej  Jadwigi Dzierzbińskiej z II strony, z nich Franciszek w imieniu swoim i Jakuba brata swego rodzonego  im., kontrakt  spisal  w Modlibogowicach 14/X sprzedaży wsi Modlibogowice i Wardężynko p. kon. (f. 59v)

4867 (Nr. 165) 1728

Wacław Kobierzycki zmarlego Jana-Stanisława Kobierzyckiego pisarza zs. kaliskiego  dziedzica wsi Mycielin w powiecie  kaliskim z  zmarlej  Eleonory Podłęskiej syn, cz-i tej wsi obok Kazimierza i Franciszka braci  swych rodzonych  dziedzic, część Mycielina z działów braterskich  Kasprowi Gałczyńskiemu za 11. 028 sprzedal (p. 167) Marjanna Kobierzycka , corka zmarlego  Jana Kobierzyckiego z  zmarlej Teresy Dzierzbińskiej, corka zmarlego  Jana Dzierzbińskiego  dziedzica  Modlibogowic z  zmarlej Marii  Dybrynskiej, i  zmarlej Marianny  zmarlego  Stanisł  Grodzickiego, Urszuli  zmarlego Jakuba  Koszutskiego, i Teresy panny, Dzierzbińskich, zmarlego  Andrzeja Dzierzbinskiego  syna córek bp. +-ych, obok X. Jana Kobierzyciego  kanonika  kaliskiego, oraz Katarzyny żona  Antoniego  Starczewskiego i Franciszki żony  Stanisława  Skrzyńskiego, Kobierzyckich  zmarlego  Jana Kobobierzyckiego  z  zmarlej  Dzierzbinskiej  syna i córek spadkobierczyni po tychże zmarlych  paniach Dzierzbińskich, (p. 169)

4931 (Nr. 167) 1729

X. Jan z Ryska Kobierzycki, kanonik  kaliski, paroch rayski, syn zmarlego  Jana Kobierzyckiego  z  zmarlej  Teresy Dzierzbińskiej, córki  zmarlego  Jana Dzierzbinskiego  pisarza grodzkiego gn. dziedzica Modlibowic w powiecie  koniń., spadkobierca zaś Anny żony  zmarlego . Kazimierza Grodzickiego, Urszuli żony zmarlego  Marcina Koszutskiego, i zmarlej  Teresy panny Dzierzbińskich, zmarlego  Andrzeja Dzierzbinskiego  zmarlego Jana Dzierzbinskiego syna, zeznającego wuja rodz., córek, bp. +-ych, po ich +-ci dziedzic Modlibogowic, wedle kontraktu  z r. 1721 dobra te Piotrowi Radońskiemu synowi  Stanisława  skarbnika kaliskiego  z  zmarlej Teresy Bronikowskiej sprzedaje za 23. 000 złp. (p. 182)

4957 (Nr. 167) 1729

Stanisław Skrzyński dziedzic 1/2 wsi Smołki powiat  kaliski  w imieniu  swoim  i Franciszki Kobierzyckiej, żony swej, kwituje X. Jana Kobierzyckiego kanonika  kaliskiego, parocha rajsk., dziedzica Rajska, brata rodzonego żony, z  3. 000 zł. na poczet jej posagu (p. 291)

 
5608 (Nr. 178/180) 1742

X. Jan Kobierzycki kanonik kollegiaty  kaliskiej, syn zmarlego  Jana Kobierzyckiego  ze zmarlej Teresy Dzierzbińskiej, dziedzica wsi Oszczeklin, Raszewy z powiatu kaliskiego, dobra te Stanislawowi Frankenbergowi , syna  zmarlego juz Jana  Frankenberg z Marianny Kobierzyckiej , zeznal siostry rodzonej  sprzedarz za 27. 000 złp. (p. 422) Katarzyna Kobierzycka  wdowa po zmarlym Antonim  Starczewskim 2-o v. obecnie zona Wojciecha Biskupskiego, siostra rodzona  zeznala.

5635 (Nr. 178/180) 1742

Katarzyna Kobierzycka, corka zmarlego juz  Jana  Kobierzyckiego z zmarlej Teresy Dzierzbińskiej, wdowa po zmarlym Antonim Starczewskim, i 2-o v. po zmarlym Wojciechu  Biskupskim zapisala  sume 1. 000 zł. Antoniemu i Rochowi Biskupskim, synow Wojciecha  Biskupskiego  z  zmarlej  Katarzarzyny  Smiałkowskiej, 1-o v. zrodzonym, pasierbom swoim (p. 523)

5539 (Nr. 178/180) 1742
Michal Zielonacki chorąży bielski z I, x. Jan Kobierzycki kanonik kaliski, Kazimierz Starczewski, zmarlego Jana Starczewskiego Oszczeklina z przyl. dziedzica syn, w imieniu swim oraz Aleksandra Starczewskiego brata swego rodzonego, i Wojciech Biskupski w imieniu swim oraz Katarzyny Kobierzyckiej wdowy po zmarlym Antonim Starczewskim, 2-o v. swojej żony, z II, kompromis (p. 106)

5737 (Nr 185/189) 1746
Kazimierz Starczewski, syn zmarlego  Jana Starczewskiego z zmarlej Zofji Radoszewskiej, zmarlego Antoniego Starczewskiego brat rodzony i jedyny, 2 sumy: I, 2. 500 złp. posagowa Zuzanny de Starcze zmarlego Piotra Mianowskiego wdowy, zmarlego Jakuba de Starcze Starczewskiego i Marianny Radlickiej małż. córkę z dobr Oszczeklin i Raszewy ojcz. i II, 3. 000 zł. tejże Mianowskiej przez jej matkę zapisanej, ceduje Stanisławowi Frankenbergowi(f. 13v)
 

5879 (Nr. 185/189) 1748

X. Józef Trzebicki, syn zmarlego  Stanisława Trzebickiego  z zmarlej Marianny Rogozińskiej, zmarlego  Waleriana Rogozinskiego  z zmarlej  Konstancji Starczewskiej, zmarlego  Jakuba Starczewskiego  dziedzica dobr  Oszczeklin i Raszewy w powiecie  kaliskim  z zmarlej Marianny Radlickiej zrodzonej  córki, zrodznej  córki, zrodzonego syn, spadkobierca babki i matki jedyny, syn  2. 500 złp. zmarlej  Konstancji ze  Starczewskich  Rogozińskiej babce zeznala  przez zmarlego  Jana Starczewskiego, zmarlego  Sebastjana brata rodzonego młodszego, a babki zezn. brata rodzonego w kontrakcie działowym między zmarlym  Sebastianem  z I - strony i Janem z II - strony Starczewskim  w Sieradzu 1679 spis zapisany  cedowany  Stanisławowi Frankenbergowi, syn zmarlego  Jana Frankenberga  z zmarej  Marianny Kobierzyckiej (f. 51) Frankenberg posesor Oszczeklina (f. 51v)

6448 ( Nr. 204 / 205 ) 1763

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

6448 (Nr. 204/ 205) 1763

Stefan Frankenberg, syn zmarlego  Jana Frankenberga ze zmarlej Marianny Kobierzyckiej i Wojciech  Skrzyński, syn zmarlego Antoniego Skrzynskiego ze zmarlej  Franiszki Kobierzyckiej syn, i Wojciech Grocholski w imieniu  swoim  i Katarzyny Skrzyńskiej, zmarlego Antoniego z tejże Franciszki Kobierzyckiej zrododzonej córki, żony 1-o v. zmarlego Jana Lichanskiego, 2-o v. swojej żony, kwitują Wojciecha Kobierzyckiego dziedzica Rajska z sum (f. 178v)

6629 (Nr. 206/ 208) 1766

Jan Chryzostom-Michał i Konstancja, żona  Stanislawa Trzcińskiego, brat i siostra m. s. rodzenstwo Kobierzyccy, zmarlego Michała Kobierzyckiego, zmarlego  Marcina Kobierzyckiego ze zmarlej Marianny Gosławskiej syna, niegdy Wiktoryna Kobierzyckiego wnuka, z Łucji Korzenickiej żony 1-o v. Michała Kobierzyckiego  2-o v. obecnie  Franciszka Dziedzickiego syn i córka, a zmarly Jana Kobierzycki , zmarly Tomasza Kobierzycki z Jadwigi Parczewskiej syna, zmarl. poprzez Wiktoryna wnuka, dziedzica 1/2 Rososzycy powiat  kaliski spadkobiercy, z I i Wojciech, Katarzyna, żona  Grocholskiego, Barbara żona 1-o v.. ol. Tomasza Skrzypińskiego, 2-o v. obecnie  Miaskowskiego Marianna żona Andrzeja Skrzypińskiego, Skrzyńscy i  Stanisław Frankenberg, od zmarlego  Jana Kobierzyckiego, zmarlego  Wiktoryna Kobierzyckiego syna, pochodzący współspadkobiercy, z II układ. Dat. Wójcice 1766. 14/8 (f. 132)

7887 (Nr. 225) 1785

Chryzostom Kobierzycki, zmarlego  Michała Kobierzyckiego, zmarlego Marcina Kobierzyckiego z Wiktoryna Kobierzyckiego pochodzącego syna, z Łucji Korzenickiej zrodzony syn, po zmarlym Janie Kobierzyckim ,zmarly Tomasza Kobierzycki, od poprz. Wiktoryna Kobierzyckiego pochodzącego synu, spadkobierca, sumę spadkową u magistratu miasta Kalisza cedowal Stanisławowi Frankenbergowi łowczemu mielnickiemu  bratu ciotecznemu.(f. 197)

powrot