Indygenat
 
 

 – uznanie obcego szlachectwa i nadanie rodowi szlacheckiemu, wobec którego stosowano indygenat, przywilejow szlacheckich w panstwie uznającym.

W całej polskiej historii indygenat dotyczył 413 rodów zagranicznych. Początkowo, od 1578 roku, był nadawany przez krola i Sejm , a od 1641wyłącznie przez Sejm.

Obdarzeni szlachectwem polskim składali kanclerzowi przysięgę wierności Rzeczypospolitej i królowi, jednak prawo do urzędów dygnitarskich i dóbr królewskich uzyskiwali dopiero w trzecim pokoleniu.

Przyjęcie obcego szlachcica do szlachty polskiej wraz z herbem zrównywało go z pozostałą szlachtą. I choć część obcej szlachty posiadała tytuły baronow, hrabiow czy przedrostki „von”, „zu”, czy „de” nie miały one w Rzeczypospolitej żadnego znaczenia i nie stanowią polskich tytułów szlacheckich.

www.wawrzak.org/kosinski/rody_hrabiowskie_2.htm#F

de.wikipedia.org/wiki/Indigenat - Deutsch

 

 

powrot