Ród Jarockich z Jaroszyna herbu Rawicz

                                                                                                                                      

Milowice - w 1725 roku Anna z Jarockich, która już jako wdowa po sędzim siewierskim Janie Adolfie Frankenbergu herbu Grzymała, zapisuje na majętności milowickiej pewne sumy (1000 florenów) kościołowi czeladzkiemu w zamian za dwie msze rocznie odprawiane w intencji jej zmarłego męża.

zrodlo - http://www.milowice.com.pl/?p=291

            http://www.sejm-wielki.pl/b/5.801.17

 

 

 

 

 

powrot