Emilia Braumann - Wincenty Kirchner
powrot
                                                                                 
 
 
    Emilia Braumann  ur.* 1829  zmarla 25.01.1879r.lat 50 w Kielcach  -  siostra rodzona naszej praprababci Wandy Matyldy z Braumanow,
                                                                                                                                     corki Antoniego i Wilhelminy z domu Beschoner
    http://dawnekieleckie.pl/kirchner-emilia-braumanow-karolina-stefania-ostrowskich                                                                                                  
    maz :
 
    Wincenty Kirchner ur.* 1816 zmarl 11.02.1893r. lat 77 w Kielcach -  profesor Szkol Realnych- Kalisz ,Lomza ,Czestochowa ,Kielce.
     http://dawnekieleckie.pl/kirchner-wincenty-kirchner-wincenty/
 
    dzieci :
 
    1. Stanislawa Antonina Bronislawa Kirchner ur. * 12 11 1848  w Kaliszu
 

    2. Wincenty Antoni Kirchner ur. * 11 01 1851 w Kaliszu zmarl 01.01.1922 w Kielcach ,lat 72 nauczyciel Gimnazjum w Kielcach.

          zona -Karolina Stefania z Ostrowskich zmarla w 26 roku zycia 18.08.188(1)r. w Kielcach.
 
     3. dziecko
 
     4. dziecko
 
     5. dziecko
 
     6. Emilia Kirchner urodzona 1865 w ( Lomzy ? )
          maz - Peter Romanov , corka Ana Romanova urodzona w roku 1.12.1889r.w Warszawie
 
         Anna Romanov (1.12.1989 Warszawa /zmarla 1969) ,maz - Vyecheslav Vladislavovich von Bujko (Buyko, Buiko) (08.08.1883/1940?, Kiev)
         herb Jastrzebiec
         children / dzieci
         Georgij Vyecheslav Bujko 02.12.1918, born Kiev../zmarl 1985)...wife: Konstantinka Urdarevic born 21.08. 1932/13.03.2007, born Skopje Macedonia,    
         Georgij had a brother born 1911 in Kiev but died as a baby
         children/ dzieci
         Mihail Bujko (22.12.1954- present, born Skopje, Macedonia)
         children / dzieci
         1.Zhana Bujko (31.03. 1984- , Los Angeles)
         2.Anastasia Bujko (19.04.1991-, Los Angeles)
         3.Andrei Bujko (28.11.1993-, Los Angeles)
 
 
   
                                                                                Akt zgonu - Karolina Stefania z Ostrowskich Kirchner
                                        
   
                                                                                            Akt zgonu - Emilia z Braumanow Kirchner
 
 
Z inicjatywy byłych uczniów szkoły 6 maja 1899 r. odbył się zjazd rocznicowy wychowanków z lat 1858-1863. Odbył się on w Warszawie, gdzie osiedliło się wielu młodych absolwentów. W szkole realnej uczyły się także dzieci jej nauczycieli. W "Złotej Księdze" można znaleźć nazwiska Kluczewiczów, Laudyna, Kinickich, Sawina, Modlą, Kowalskich, Kirchnera, a z pewnością uczniów takich było więcej, bo wymieniano tam tylko nagradzanych.
 
zrodlo - Szkoła Kaliska - Dzieje I Liceum im. A. Asnyka w Kaliszu - DZIEJE SZKOŁY W OKRESIE MIĘDZYPOWSTANIOWYM 1830-1866