Akt zgonu - Jozef de Frankenberg .  
* Braumann ( Brauman )                         
 

 

............................................................................

Odpis metrykalny gdzie Antoni wystepuje jako swiadek : Działo się w mieście Kaliszu tysiąc osiemset pięćdesiątego roku ( 1850 9)o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Józef Wasiłowski, patron Trybunału, tu, w Kaliszu, zamieszkały, lat trzydzieści sześć mający, w obecności Antoniego Braumana, archiwisty Sądu Poprawczego, lat pięćdziesiąt cztery, tudzież Jana Nepomucyna Wojciechowskiego, rejenta ziemskiego, lat czterdzieści mających, obydwóch z Kalisza, i okazało nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu, w Kaliszu, dnia piątego lutego bieżącego roku o godzinie piątej rano z jego małżonki Scholastyki z Turskich, lat dwadzieścia dziewięć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym, odbytym w dniu czwartym bieżącego miesiąca i roku o godzinie dwunastej w południe, nadane zostały imiona Celina Maria, a rodzicami jego chrztu byli Franciszek Czernicki, major wojsk cesarskich, Izabela Rembielińska z Kalisza. Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany, przez nas, stawiającego i świadków, podpisany został. (-) Józef Wasiłowski (-) Antoni Brauman (-) Napomucen Wojciechowski (-) Ks. T. Baraszkiewicz. - ...................................................................

 

powrot