Adam starszy Frankenberg  
   
     
  12/177/0/ 039039; ; Nr. 5; oryginał; 1625-; dem zwölfften Monatstag Iulii; ; Wiedeń; ; ; Ferdynand Ernest; arcyksiążę austriacki, książę opolsko-raciborski; Adam starszy Frankenberg; wolny pan (Freyherr) na Izbicku (Stubendorf); Ferdynand Ernest, arcyksiążę austriacki, jako książę opolsko-raciborski, zatwierdza testament Adama starszego Frankenberga, wolnego pana (Freyherr) na Izbicku (Stubendorf), z 1625 (1 VII, Izbicko) na rzecz Baltazara swego syna z drugiego małżeństwa - inni synowie z tego związku - Adam młodszy i Konrad mieli być przez niego spłaceni (po 2000 tal); syn z 1. małżeństwa Jan miał otrzymać 10 000 tal; spłatę miały też otrzymać córki z obydwu małżeństw - Ewa i Urszula; woskowa czerwona w drewnianej puszce na plecionym biało-czerwonym sznurze jedwabnym; niemiecki; kurrenta gotycka (XV w.); pergamin; 67x61+9; karta; rękopis; Intytulacja; ; zrodlo  Archiwa Państwowe Bazy danych  
     
 
Adam Starszy Frankenberg zmarł przed 10 marca 1630 r.?
Tak w każdym razie wynika z zeznania Jarzego Suchodolskiego datowanego właśnie na 10.03.1630 r., w którym to zeznaniu Suchodolski używa sformułowania "nieboszczyk Pan Adam Starszy Frankenberg" (AP Katowice 12/650/2708).   - zrodlo -  Janusz Hetmanczyk     

 

 

 

 

 

powrot