Malgorzata Elzbieta de Franckenberg Proschlitz Potworowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

www.glogow.pl/okolice/podstrony/wschowski/jedrzychowice.htm

 

Teki Dworzaczka

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
5400 (Nr. 13) 1643

G. Jan Potworowski, syn zmarlego Pawła, na poł. wsi Wola Tłomokowa os. i Tobołki pustki zap. pos. 8. 000 zł. pos. i t. w. żonie G. Małgorzacie Elżbiecie Frankenbergównie (f. 8v). Tenże całe cz. wsi Szczytniki, Chojno, Głowczyn, Sierpy, Kuczowola, Korzekwin, i cz. cz. w Wąwrach i Siedliskach, staw Białecz w fundum miasta Iwanowice sprzedaje za 70. 000 zł. G. Wojciechowi Łubieńskiemu, stol. sieradz. (f. 10)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
1147 (Nr. 129) 1669
Anna z Sienna Potworowska, corka zmarlego Jana Potworowskiego z Małgorzaty Elżbiety Frankenbergowny, wdowa po zmarlym Andrzeju ze Skrzypny Twardowskim, kwituje matkę i brata rodzonego Jana-Adama Potworworowskiego z 8. 000 zł. pos. z ojc. i mac. (p. 1287). Jan-Adam Potworowski na cz-ch wsi Przyma siostrze tej zap. dług 2. 000 zł. (p. 1288)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
425 (Nr. 2) 1661
Andrzej ze Skrzypny Twardowski, syn zmarlego Andrzeja Twardowskiego podsędka zs. i sędziego surrog. gr. kaliski z I i Anna Potworowska coraka zmarlego Jana Potworowskiego z II małż. dożyw. (f. 47v)
 

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 1
1536 (Nr. 1429) r. 1679
Andrzej z Sienna Potworowski, syn zmarlego Jana, części dziedziedziczne  wsi Wola Tłomokowa powiat kaliski os. i Tabetki pus. na siebie i brata  rodzonego  Aleksksandra Potworowskiego po ojcu spadłe, sprzedaje za 9. 000 złp. temuż bratu (f. 239v)
 

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1
4105 (Nr. 77 I) 1695
Aleksander z Sienna Potworowski, ol. Andrzeja P. sędziego surrog. gr. wschow. bp. +-go brat rodz. i spadkob. jedyny, kwit. Annę-Jadwigę z Bukowca Slichtinkownę, wdowę po surrogatorze, panią opr. i dożyw. z inwent. (f. 19v) s. v. 50. 000 zł.

3765 (Nr. 73) 1679
Andrzej z Sienna Potworowski, s. o. Jana z S. P., na 1/2 dóbr Annie-Jadwidze z Bukowca Slichtynkownie, zap. pos. 15. 000 zł. i t. wiana (f. 406)

3838 (Nr. 73) 1682
Pon. przed. sw. Marcinem 1682. Andrzej z Sienna Potworowski przysięga na pisarstwo gr. wschow. (f. 736v), a Jakub Wilkotarski na sędziostwo gr. wsch. (f. 737)

3877 (Nr. 73) 1684
x. Aleksander-Karol Koszanowski kustosz kat. pozn., prob. wschow. i leszczyń., sekret. JKMci, jako Rafała hr. na Lesznie chor. kor., sty wsch. i mościc. plent z I i Andrzej z Sienna Potworowski pisarz gr. wschowski z II kontr. s. v. 35. 500 zł. (f. 901)

3928 (Nr. 76) 1687
Rafał hr. na Lesznie Leszczyński wda kaliski, sta wschowski i mościski z I i Andrzej z Sienna Potworowski pisarz gr. wsch. z II kontr. s. v. 30. 000 zł. (f. 77v)

3945 (Nr. 76) 1688
Hieronim Poniński, cześnik wschow., sta kopanicki, rob. skrypt Rafałowi hr. na Lesznie Leszczyńskiemu wojewodzie pozn., ście wsch. i mościsk. (f. 131v) z racji sumy 100. 000 złp.; Leszczyński za kons. król. z 1688. 24/III. starostwo wschow. ced. Ponińskiemu (f. 132). Poniński, przysięga na stwo pon. po św. Concept. B. M. V. (f. 133). Andrzej Potworowski na pis. gr. wsch. (f. 133v); Jan Zychliński na burgr. ws. (f. 133v)

3954 (Nr. 76) 1689
Andrzej z Sienna Potworowski pisarz gr. wschowski z I i Jan-Fabjan kapitan JKMci, Maksymiljan Aleksander Baltazar Henryk i Krzysztof chorąży JKMci, bracia rodz. Radlicowie-Hazowie, ss. o. Jana-Fabjana R. H. burgr. zs. wschow. z ol. Sabiny Slichtinkowny, w im. sw. oraz Rafała i Sebastjana, Sabiny i Anny-Elżbiety panien, braci i sióstr małoletnich, Radliców Hazów, z II kontr. sprzedaży cz. Jędrychowic i Kowalewa rob. s. v. 50. 000 złp. (f. 147v)

4001 (Nr. 76) 1690
Wtorek przed sw. Michałem. Andrzej z Sienna Potworowski przysięga na urząd sędziego surrog. gr. wsch.; Andrzej Szomowski przysięga na urząd pisarza gr. wschowsk. (f. 242v)

4075 (Nr. 76) 1693
Hieronim Poniński sta wschow., babimojski, kopanicki, ceduje stwo wschowskie synowi Władysławowi P. za kons. król. z 1691. 1/IV. (f. 419). Ostatni akt zezn. za starostwa Hier. P. to czw. po D. Miser., (f. 418); 1-y za Wład. P. pon. przed sw. Jadwigą (f. 420v), wtedy składają przys.: starosta, Andrzej z Sienna Potworowski sędzia surrog. (f. 421) i Andrzej z Ponina Poniński pisarz gr. (f. 421)

4105 (Nr. 77 I) 1695
Aleksander z Sienna Potworowski, ol. Andrzeja P. sędziego surrog. gr. wschow. bp. +-go brat rodz. i spadkob. jedyny, kwit. Annę-Jadwigę z Bukowca Slichtinkownę, wdowę po surrogatorze, panią opr. i dożyw. z inwent. (f. 19v) s. v. 50. 000 zł.

4466 (Nr. 77 IX) 1713
Aleksander z Sienna Potworowski miasto Iwanowice os. w powiecie kaliskim  spadłe po zmarlym ks. Janie z Sienna Potworowskim  oficjale kaliskim, kanoniku gniez., bracie swym rodzonym Janowi z Sienna Potworowskiemu z zmarlej Anny ze Skrzypna Twardowskiej zrodz. synowi swemu wiecz. daje (f. 12v)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 2
1600 (Nr. 208) 1679
Andrzej de Sienno Potworowski syn zmarlego Jana de Sienno Potworowski i Anna Jadwiga de Bukowiec  Slichtynkowna małż. doż. (f. 454)

1676 (Nr. 208) 1709
Jan de Sienno Potworowski s. Aleksandra de S. P. na sumie 150. 000 fl. od Anny de Sienno Twardowskiej wd. po ol. Andrzeju de Skrzypna Twardowskim, babki swej, otrzymany, zapisuje dożywocie tejże babce? (f. 57v)

1678 (Nr. 208) 1710
Aleksander de Sienno Potworowski wyp. umowę między Maciejem de Skrzypna Twardowskim sędz. surr. gr. kal. i Zofią de Nagłowice Reyowną, małż. Ruttgen (p. 1677) obyw. toruńskimi, swą część kamienicy zw. Łukietowską w m. Toruniu, po ojcu swym odziedz. tymże Ruthigom za 7. 500 tynfów sprzedaje (f. 61v)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 3
115 (Nr. 147) 1680
Andrzej z Sienna Potworowski, zast. pos. m. Dupisz, pw Stanisławowi Suchorzewskiemu s. o. Adama S. skarb. kaliskiego, dz-cowi wsi Osiek, o to, iż wraz ze sługami zbrojno nocą najechał Dupin i poranił go (k. 80v)

269 (Nr. 157) 1694
Elekcja podsędka zs. wschowskiego i obrani kandydaci: Wojciech Gurowski pisarz zs. wschowski, Andrzej z Sienna Potworowski surrog. gr. wschow., Adam Żychliński Jan Gruszczyński obl. śr. w okt. B. C. 1694 (k. 39v)


powrot