powrot Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach  - Tomasz Mietlicki