06. 10. 1650 - Dobieszowice                    podpisali : Balcer i Adam v. Franckenberg
PowrotZeszyty GliwickieDokumentyHerbarz        
 
 
                                                                  Frankenbergowie - listy , przekazy i inne dokumenty historyczne
 
 

 

 

 

 

 
                                      AP w Katowicach, zespól 12-650   Zbiór dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu.
 
 
(12-650-1600-1)                              (12-650-1600-2)   Na odwrotnej stronie listu adresat –

6. 05. 1637 r., Dobieszowice, j. polski,

   

List Adama na Dobieszowicach Frankenberga do burmistrza „ srebrnego Bytomia ” w sprawie osobistych sporów na tle finansowym z Wacławem Kozłowskim.

                                   Burmistrz Srebrnego Bytomia ”.
 
 

(12-650-1647)

 

(12-650-2706)

10. 10. 1653 r.,  Zendek, j. polski,   3. 01. 1630 r., Dobieszowice, j. czeski,
Zeznanie Władysława z Zendka  Burkatha (o tym, jak będąc w domu Balcera młodszego z Frankenbergu w Dobieszowicach widział rajtara z Dąbrówki, dane na prośbę Marcina Krylińskieg) w sprawie napadu wojskowych na dobra Marcina Krylińskiego.   List Salomei z Ibramów  Frankenbergowej do Krzysztofa z Bolkowic Bolkowskiego, w którym omawia swą sprawę toczoną w urzędzie ziemskim.
 
 
(12-650-2716)  

(12-650-A87)

6. 10. 1650 r. , Dobieszowice, j. polski,

  1661 r. Tarnowskie Góry j. polski

List Adama i Balcera z Franckenbergu do Jana starszego Koszembora, starosty ziemskiego państwa bytomskiego z protestem przeciw władaniu Sambora Kosickiego młynem Malcherowskim i Tarnowicami. Według skarżących posiadłości te zakupiła przed laty ich matka – Ibramowa.

 

Potwierdzenie Balcera Frankenberga  iż otrzymał od matki, Salomei Frankenbergowej z Ibramów, kwotę 2.200 talarów za młyn Malcherowski.

 
                                                         AP w Katowicach, zespół 12-650
                     Zbiór dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu.
 
 
 365.    1621    15.sierpien    Dobieszowice    j.polski    T.6
 
 List Adama Frankenberg do barona Jana Jerzego na Rybnej i Makowie  Blachy.
 

12.    1627    12 listopad    b.m.w.    j.czeski    T.42                   

      
Zeznania zlozone w sadzie ziemskim przez Daniela z Ziemiecic Ziemieckiego, na zadanie Sambora z Lagiewnik Kosickiego w sprawie sadowej z Adamem z Dobieszowic Frankenbergiem.
 
18.    1627    7 grudzien    Harbultowice    j.czeski    T.42
 
Zeznania Kacpra z Bytkowa na Harbultowicach Starzynskiego, zlozone sadowi ziemskiemu na zadanie Sambora z Zakrzewa na Lagiewnikach Kosickiego w sprawie sadowej z Adamem na Dobieszowicach Frankenberg .
 
84.    1630    3.styczen    Dobieszowice    j.czeski    T.92
 
List Salomei z Ibramow Frankenbergowej do Krzysztofa z Bolkowic Bolkowskiego, w ktorym omawia swoja sprawe toczona w urzedzie ziemskim.
 
86.    ( 1630    4. styczen )    b.m.w.    j.czeski    T.92
 
Salomea z Ibramow Frankenbergowa , za posrednictwem Krzysztofa z Bolkowic Bolkowskiego, sklada staroscie ziemskiemu i sadowi wyjasnienia precyzujace swoje pretensje do brata Piotra Ibrama. W tekscie nawiazanie do spru sadowego z Samborem na Lagiewnikach Kosickim.
 
87.    1630    4. styczen Dobieszowice    j.czeski    T.92
 
Pelnomocnictwo wydane przez Salomee z Ibramow Frankenbergowa Krzysztofowi  z Bolkowic Bolkowskiemu i Zygmuntowi z Siemioni Siemonskiemu do reprezentowania jej przed sadem ziemskim w sprawie z bratem Piotrem Ibramem.
 
100.    1630    10. marzec    Miechowice    j.polski    T.92
 
Zeznania Jerzego Suchodolskiego zlozone sadowi ziemskiemu w sprawie sporu Kosickiego z Lagiewnik z Salomea z Ibramow Frankenbergowa. Suchodolski informuje sad ziemski, ze Adam starszy Frankenberk nabyl od Daniela Ziemieckiego majatek a nie chcac doreczyc pieniedzy sprzedawcy przekazal je wierzycielom. ( uszkodzony ).
 
138.    1630    31. maj    Dobieszowice    j.polski    T.92
 
Zeznania Zygmunta z Simoni Siemonskiego, zlozone urzedowi ziemskiemu panstwa bytomskiemu w sprawie Salomei z Ibramow Frankenberg z Samborem  Kosickim. Siemonski informuje, ze przed trzema laty, gdy do Dobieszowic zjechal Sambor Kosicki i badal pisarza Daniela na temat prowadzonych przez niego rejestro, tenze dal mu wyrazna odpowiedz. Gdy Pani Frankenberg  informowala sie u tegoz pisaza, ten zbyl ja.
 
161.    ( 1630 )    26. wrzesien ) b.m.w.    j.czeski    T.87
 
Sad ziemski panstwa bytomskiego zwraca sie do Eliasza Henckla, Pana dziedzicznego, z protestem w sprawie sadowej Sambora Kosickiego przeciw Salomei z Imbramow Frankenberg. Adam Frankenberg nie stawil sie na rozprawe i nie wytlumaczyl swj nieobecnosci, dlatego sad ziemski czuje sie zlekcewazony. ( Na odwrocie termin rozprawy Wilima na Mikulczycach  Frakstina z Janem Ziemieckim ).
 
169.    1630    30. grudzien    Miechowice    j.polski    T.92
 
Jerzy Suchodolski w liscie do swego brata Krzysztofa na Miechowicach Suchodolskiego zeznajac opisuje jak to Adam Frankenberg  polowal na gruntach Krzysztofa. Po polowaniu Frankenberg dal po dwa zajace Suchodolskiemu i Koszemborowi.
 
83.    1636    29. lipiec Tarnowskie Gory    j.niemiecki    T.19
 
List Balcera Frankenberg do pisarza grodzkiego w Bytomiu w sprawie dotyczacej rozliczen finansowych z ,, kapitanami wojsk cesarskich ,, ( uszkodzony )
 
93.    1637    6. maj    Dobieszowice    j.polski    T.11
 
List Adama na Dobieszowicach Frankenberga do burmistrza ,, srebrnego Bytomia " w sprawie osobistych sporow na tle finansowych z Waclawem Kozlowskim.
 
124.    1638    8. marzec    Dobieszowice    j.polski    T.14
 
List Aleksandra Donisza starosty ziemskiego, w ktorym usprawiedliwia swoja nieobecnosc w sadzie ziemskim.
 
130.    1638    12. marzec    Bytom    j.polski    T.12
 
Matys Chmiel, wojt Bytomski, porozumiewa sie z Sewerynem Bonarem i Elzbieta Frankenberg w ich sprawie sadowej ( uszkodzony ).
 
213.    1639    17 luty    Tarnowiec    j.czeski    T.17
 
List Henryka Rogojskiego do urzedu ziemskiego w Bytomiu w sprawie sadowej Adama i Salomei Frankenberg.
 
18.    1640    21. czerwiec    Dobieszowice    j.polski    T.17
                                                                     
Balcer Frankenberg w liscie do burmistrza Bytomia prosi o przesluchanie swiadkow.
 
129.    1644    16. lipiec    Dobieszowice    j.niemiecki    T.93
 
List Gabriela Henckla do Jana starszego Koszembora, starosty ziemskiego, w sprawie pretensji Jana Gniastko do rady miejskiej Bytomia.
 
4.    1646    2. kwiecien    Dobieszowice    j.niemiecki   T.112
 
List do starosty ziemskiego w sprawie zakwaterowania wojsk w Bytomiu.
 
87.    1648    4. pazdziernik    Dobieszowice    j.polski    T.91
 
Jakub Klemens zaleca burmistrzowi w Bytomiu wprowadzic lad i zlikwidowac zaniedbania, zwlaszcza,, mlodszych ,, bowiem on nie chce za to przed Hencklem - swiecic oczami -
 
89.    1650    6. pazdziernik    Dobieszowice    j.polski    T.92
 
List Adama i Balcera z Frankenbergu do Jana starszego Koszembora, starosty ziemskiego panstwa bytomskiego z protestem przeciw wladaniu Sambora Kosickiego mlynem Malcherowskim i Tarnowicami. Wedlug skarzacych, posiadlosci te zakupila prwidth="87%" height="19" bgcolor="#AFC28B">156.   1653   
 
10. pazdziernik    Zendek    j.polski    T.11
 
Zeznania Wladyslawa z zendka Burkarda w sprawie napadu wojskowych na dobra Marcina Krylinskiego ( zobacz dok.147 )
 
165. 1653 - 30. pazdziernik  Dobieszowice   j.niemiecki    T.17
 
List Balcera Frankenberg do Gabriela Henckla w sprawie swego sporu z Samborem Kosickim.
 
171.    1653    29. listopad    Dobieszowice    j.polski    T.43
 
Zeznania Balcera mlodszego na Dobieszowicach Frankenberga w sprawie dokonanego przez rajtarow w dobrach Marcina Krylinskiego ( zobacz dok.147 ).
 
54.    1666    22. styczen    Kozlowa Gora    j.polski    T.92
 
Zygmunt Nos zwraca sie do Baltazara mlodszego z Frankenbergu o wyjasnienia w sprawie Malcherowskiego mlyna, na ktorego kupno matka Nosa wplacila 2800 talarow.
 
 
 
 
ragment z dzieła Mariana Kantora – Mirskiego,
przedrukowany przez „Ekspres Zagłębiowski MAGAZYN” nr 3  (105) z maja 1999 r. s.25.
 
ziało się na Zamku Siewierskim w poniedziałek po święcie Rozesłania Świętych Apostołów, Roku Pańskiego Tysiącznego Sześćsetnego Siedemdziesiątego pierwszego Działo się na Mieyscu Roznie na Gorce w mieyscu Siedliska nazwanym przy sośninie między wsią Zendekiem Xiążęcia Jegomości dziedziczney z jedney a wsią Perzowicami Urodzonego Adama Frankienberga z drugiey strony, przy  ścianie Nowey Wsi Xiążęcia Jegomości dziedziczney u trzech narożników dobrze znacznych we wtorek przed świętem Świętey  Jadwigi wybraney bliszszy,
Roku Pańskiego Tysięcznego Sześćsetnego TrzydziestegoSiódmego.Przed Przewielebnemi Ich Mościami Pany Jegomością
Xsiędzem Woyciechem Sere- bryńskiem, Jakobem z Konar Kołaczkowskim, Woyciechem Purzeckim, Alexandrem  z Brzezia Brzezkim, archidyakonem Zawichostkim, Dziekanem Władysławem, Scholasty- kiem Sendomirskiem, Ekonomem Biskupstwa Krakowskiego, kanonikami krakowskiemi  Woyciechem Uieyskim, Sędzią, Piotrym Lipskiem, tolnikiem Kaliskiem, Starostą BernatemUieyskiem, Pisarzem Ziemskiem Siewierskiem, Konradem Wihauzerem, Komisarzami przez Jaśnie Oświeconego Jakoba Zadzika z Laski Bożey Biskupa Krakowskiego Xięcia Siewier-skiego, poniżey pisanego rozgraniczenia przydanemi i naznaczonemi przy bytności urodzo- nych i szlachetnych Szymona Rembieskiego, Woyciecha Krylińskiego, Sebestyiana Dąbskiego, Pisarza Grodzkiego Siewierskiego Adama Gawieńskiego i woźnego generała Xięstwa Siewierskiego opatrznego Sebestiana Jantosa z Chruszczobroda i innych wielu wiary godnych przy wyżey pisanych będączych – na którym to wyżey pisanym mieyscu oblicznie stanąwszy przerzeczony szlachetny Adam Gawieński prosieł ante omnia, aby Ich Mość Panowie Komisarze iurysdykcyią swoią komisarską fondowali, na którego ządanie wyżey pisani Ichmość Panowie Komisarze iurysdykcyią swoią  komisarską w tym że miejscu fondowali i ona non preiudicando fonda nec defensie patryum wyżey pisanemu Woźnemu obesłać rozkazali i do niżej pisanych rzeczy wykonania sobie poruczonych przystąpić się deklarowali, według Komissyi Xsiążęcia Jegomości...  (w tym miejscu dokument był nieczytelny, co M. Kontor Mirski zaznaczył wykropkowaniem – przyp. red). Jchmość Panowie Komisarze Stron Pomiennionych obudwu powodowey przez pomie- nionego szlachetnego Adama Gawieńskiego i wszystką społeczność mianowanej wsi Zendka pozwaney zaś przed się oblicznie przed sobą stoiących, kontrowersyi w tej sprawie uczynio- nych wysłuchawszy i one dobrze zrozumiawszy, do oglądania i przypatrzenia się duktów oboiey strony deklarowali i przystąpieli, które obiechawszy przypatrzywszy i one dobrze zwarzywszy lepszy i podobniejszy dukt poddanych Xsięciu Jm. od wsi Zendka aniżeli od  wsi Perzowic Urodzonego Adama Frankienberga znalazłszy, przerzeczony poddanybym ze wsi Zendka powództwa przyscądzali i nakazali i niniejszym dekretem nakazuią, aby dwanaście poddanych Xięcia Jmści z teyże wsi Zendka na ostatnim kopcu cielesną przy- sięgę a te przysięgi rotę uczynili iż oni ani gruntu a i ziemię od dobr Perzowic tegoż urodzonego Adama Frankienberga dziedzicznych nie uięli ani wsi gruntowi swemu Zendkowskiemu nie przyczynili, tak, ich Panie Boże, i niewinna Męka Pana Chrystusa wspomoż”. Po złożeniu przysięgi, komisja przystąpiła do wytyczenia granic i sypania kopców granicznych, których usypano około czterdzieści. Są one wymienione w tym akcie.Cytowany  M. Kantor-Mirski, w przedmowie do relacji z "komisji pojednawczej" w Siewierzu w 1671 r. pisze: "Na początku XVII w. wynikł między biskupem krakowskim, jako właścicielem Zędka, a dziedzicem sąsiednicz Perzowic, spór graniczny, który trwał przeszło 50 lat i zakończył się dopiero w 1671 r.". Znaczy to, że spór zaczął się za czasów Adama Starszego, a zakończył za czasów Adama Młodszego.

 

 
                                                                                                                                                                                      
     
    Skladamy serdeczne podziekowanie Panu Januszowi  dzieki  ktoremu 
do gory    mozemy dowiedziec sie wiecej   o Dobieszowickich  Frankenbergach.
                  20      10              © Frankenberg